Цветът като начин на живот

Вече не помня кое беше първо: Аз или Цветовете.

Като малка възприемах хората в различни цветове и форми.

После започнах да рисувам.

След това се появиха изследванията ми – научни, в практика и преживявания. Изследвах всякакви непознати територии. Където и да работех, изучавах теории и хора. Създадох си система на работа, която нарекох цветен алгоритъм.

Естествен етап по този цветен път беше магистратурата ми в НХА с тема „Влиянието на цветовете”. Изработих паравани за цветотерапия от различни материали, подчинени на влиянието на определените цветове – червено, жълто, синьо.

След 20 години целенасочени изследвания, огромно количество цветочислови анализи и срещи с най-различни хора… стигнах пак до въпроса – кое беше първото, Аз или Цветовете?

Цветовете за мен са начин на живот. Във всички ситуации, всеки миг, във всеки човек се изявява нещо цветно, което ми прережда пъзела. И така – всеки ден за мен е интересен и пъстър, независимо къде съм, какво правя, с кого общувам.

Превърнах се отново в детето, което върти калейдоскопа и не може да му се насити. Единствената разлика е, че сега калейдоскопът ми е необятен. Играта е същата.

Всеки миг, при всяко движение има различни цветни комбинации. Аз съм се посветила на езика на цветовете и неизброимите му проявления и значения.

Цветовете за хората са даденост и се възприемат като въздуха и водата. Създадени сме от цветове и реагираме на цветовете. Аз разглеждам цветните кодове като проявления в различните сфери от живота.

Човешкото тяло има електромагнитна структура и реагира на трептенията на звука и светлината. Ние съществуваме като част от безкраен електромагнитен спектър и се намираме в параметъра на бялата светлина (или седемте цвята, които познаваме от спектъра на Нютон). Човешкото тяло е аналогично устроено на тази цветна пирамида.

На Изток традицията за връзката на Човека с Космоса и Земята не е прекъсвана и затова се работи изключително с енергийните центрове, а човекът е част от цялото.

Европейската цивилизация е малко ощетена поради факта, че всички доктрини и философии, които са налагани векове наред, са фрагментарни, а това дава усещане за откъснатост.

Към днешна дата светът е отворен за всеки. Разполагаме с много информация и различни методи, с които решаваме ежедневно житейските си ситуации. Нестандартните подходи са естествена част от Ерата на Водолея.

Моето предложение се нарича Цветен алгоритъм.

Цветният алгоритъм е моя авторска система, която се роди в годините. Основното при нея е индивидуалният подход, спираловидното й развитие във времето, многомерността й, както и факта, че всеки фрагмент е както детайл, така и цялост.

Цветният алгоритъм е система, винаги пластична и различна, според индивидуалността. Единствената й константа и платформа е структурата, която е математически обусловена, но отново пространствена.